Wyślij swoją opinię na temat projektu
opinia
podpis
 Date: 2003-07-02 23:41:20
jest the best, bardzo mi si? podoba - niesamowita fantazja!!!!
Sylwusia


Date: 2003-05-08 11:49:57
Czy autor projektu widzia? film "Dzie? Swira" ?
Witek


Date: 2003-04-18 19:31:02
projekt jest ciekawy,dobry,fajny
Dorota Marciniak


Date: 2003-04-09 18:45:37
ten projekt jest spoko
Ada?


Date: 2003-04-09 16:53:06
Projekt jest mo?e i super, tylko dlaczego nie znalaz?a si? tutaj moja praca?
S?awomir Warmbier


Date: 2003-03-18 18:09:39
Projekt jest bardzo dobrym pomys?em na poszerzanie dzia?alno?ci plastycznej dzieci. Wszystkie dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 36 z ?odzi, uczestnicz?ce w projekcie bardzo entuzjastycznie wypowiada?y si? o tym przedsi?wzi?ciu. Wykonywanie prac da?o im wiele rado?ci i satysfakcji z mo?liwo?ci ogl?dania swoich dzie? w Internecie. Pozwoli?o im to poczu? si? prawdziwymi artystami. Wszystkie bardzo dzi?kuj? za umo?liwienie im uczestnictwa w tym projekcie.
Emilia Go?dzik


Date: 2003-03-04 15:38:23
Ten projekt jest naprawd? super.
Micha? Go?dzik