DIALOG, - co to jest DIALOG. Słowniki mówią, że: DIALOG to rozmowa; forma wypowiedzi (zastosowana do utworu) w postaci rozmowy dwóch lub więcej osób - utwór przedstawiany w formie rozmowy.
Gdzie dziś, kiedy i czy w ogóle mamy do czynienia z dialogiem?
Dziś bardzo często mówimy o dominującej roli filozofii dialogu. Jednak w życiu codziennym zauważalny jest brak dialogu - brak rozmowy.
Co prawda, dziś wszechobecne są słowa - słowa, słowa, słowa. Można powiedzieć, że atakowani jesteśmy mową, słowami. Zalewani jesteśmy informacjami - głównie negatywnymi - najczęściej jesteśmy wojnach, napadach, rabunkach, wypadkach. Większość gazet i pism na swych pierwszych stronach umieszcza teksty o agresji i przemocy. W dziennikach radiowych i telewizyjnych jako pierwsze umieszczane są informacje o trzęsieniach ziemi, podwoziach, huraganach. Dominuje katastroficzna wizja przyszłości.

Czy tak jest naprawdę? Czy świat jest tak ponury, "czarny"?
A może świat nie jest tak koszmarny, nie jest tylko czarny a może nawet nie tylko czarny i biały. Zwykle między czarnym i białym jest szary, często cała gama różnych odcieni szarości.
Od tych ciemnych, głębokich i zimnych szarości do jasnych, delikatnych. Przecież, jeśli zastanowimy się nad przeszłością to znajdziemy tam zawsze zło i dobro.
Tak samo teraźniejszość z całą pewnością nie jest tylko zła.

Znane jest twierdzenie, że świat zawsze jest taki sam. Zmienia się natomiast kąt i perspektywa, z której na niego patrzymy.

Mahatma Gandhi powiedział:
Jedyne zło, jakie istnieje na świecie, jest w naszych sercach.
Tam tez powinny się odbywać nasze walki.

Również myśląc o przyszłości nie możemy jej widzieć tylko jako czarnej plamy. A nawet więcej, takie widzenie przyszłości jest niekonstruktywne, nie prowadzi do twórczych rozwiązań a nawet jest szkodliwe. Psychologowie, lekarze, naukowcy, trenerzy zajmujący się działaniami twórczymi zwracają uwagę na to, jak wiele korzyści wynika z myślenia pozytywnego.

Międzynarodowy Projekt Artystyczny DIALOG bezsłowny DIALOG to zaproszenie do rozmowy i do rozmyślań a także do pozytywnego myślenia. Ten projekt ten jest kontynuacją projektu z 2002 roku poMYSLpozytywnie. Zapraszamy zatem do dalszego twórczego dialogu - pozytywnego interpretowania faktów i doniesień; do budowania nowych, pozytywnych znaczeń i "przekształcania" istniejących już negatywów w pozytywy.

Międzynarodowy Projekt Artystyczny DIALOG bezsłowny DIALOG to zaproszenie do wypowiedzi plastycznych - poetyckich, metaforycznych, symbolicznych. Zaproszenie do DIALOGU w języku wizualnym. Język wizualny to: język koloru, form i kształtów, znaków.

Zapraszamy do wykonania prac zawierających rozważania dotyczące wszelkiego typu rozmów; DIALOG z samym z sobą, DIALOG z drugim człowiekiem, ze Światem; DIALOG dotyczący teraźniejszości i przyszłości świata, człowieka, zwierząt, ptaków, powietrza, nauki i techniki, wiary, religii, polityki.

Format wypowiedzi:
Obraz dwustronny na specjalnych tkaninach - kwadrat 34 x 34 cm lub trójkąt o bokach 34 cm.
Wypowiedzi mogą być realizowane w następujących technikach: rysunek, grafika, malarstwo, collage, aplikacja.
W wypowiedziach zwróćcie uwagę na formę wizualną. Każda myśl ma formę - często forma decyduje o jakości wypowiedzi. Zwróćcie, więc uwagę na komunikatywność przekazu. Wszystkich uczestników projektu prosimy, aby poszukiwali uniwersalnego języka - może to będzie "najczystszy język Wszechświata".

Otrzymane prace będziemy łączyli z sobą w większe układy kompozycyjne.
Będziemy je reprodukowali, powielali, multiplikowali.
Prace te będą pokazywane w wielu miejscach w kraju i na świecie.
Pokażemy je na bilbordach i plakatach, w gazetach, na koszulkach i torbach.
Prace będziemy wystawiali w galeriach i w INTERNECIE.
Powstanie również CD-rom z projektem "DIALOG bezsłowny DIALOG".

Prof. Wiesław Karolak - twórca i dyrektor artystyczny projektu.


W dniach 10 - 14 marca 2003 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod hasłem "DIALOG bezsłowny DIALOG" odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu pięciu dni uczelnię odwiedziło kilkadziesiąt grup młodych ludzi, którzy stworzyli kilkaset prac plastycznych poświęconych tematowi dialogu.

Warsztaty prowadzili:
Barbara Kaczorowska
Katarzyna Szpilkowska
Krzysztof Wosik
Maciej Jabłoński
Justyna Martynowska
Małgorzata Górska


Adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Międzynarodowy Instytut Edukacji przez Sztukę
90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku, nr 52
wkarolak@wshe.lodz.pl


Międzynarodowy Projekt Artystyczny DIALOG bezsłowny DIALOG jest jednym z elementów składowych projektu w ramach programu Cultura 2000 "Exhibition of Works in Visual Art About Emigration", którego celem jest promocja dziedzictwa artystycznego różnych kultur przekazywanego przez emigrantów oraz integracja imigrantów ze społeczeństwami europejskimi.Konsorcjum projektu stanowią;
Musqup - Museo Sprimentale d´Arte Contemporanea (Włochy)
Regione Abruzzo (Włochy)
Migration Culturelles Aquitaine-Afrique (Francja)
TAQAFAT-CULTURAS (Hiszpania)
Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
(obecnie Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna. Szkoła prywatna w Łodzi)