Autorem projektu artystycznego DIALOG bezsłowny DIALOG jest prof. Wiesław Karolak.

Prof. Wiesław Karolak - twórca i dyrektor artystyczny projektu.
Wykładowca kilku uczelni artystycznych, twórca wielu happeningów, performance, działań artystyczno-ekologicznych, autor książek z dziedziny sztuki, twórczości, arteterapii. Studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.

Przedmiot działalności:
Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych).
Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA).

Realizacje artystyczne:
Autor kilkunastu dużych wydarzeń i projektów artystycznych. Między innymi:
2001 "CARPE DIEM 2001 obrazów dla roku 2001"- RFN
2000 "FUTURE VESSEL" Holandia
1999 "PIRAMIDA 2000" RFN,
1997 "VADEMECUM" Poznań
1996: "PENDULUM" Poznań , "PENDULUM" RFN
1994: "Kalewala in Black&White", Finlandia
"Maski", Polska ,Finlandia, RFN
1993: "Żywioły", projekt artystyczno-ekologiczny, Poznań
"Karnawał Światła", projekt artystyczno-ekologiczny:, Wolverchampton-Anglia

Inne osiągnięcia:
Autor kilkunastu filmów edukacyjnych i kilku książek.
Dziesiątki artykułów w wydawnictwach polskich i zagranicznych.
Przewodniczący Polskiego Komitetu InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę afiliowane przez UNESCO). Członek Zarządu światowego InSEA.

Praca Pedagogiczna:
Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Założył i prowadzi Pracownię INTERMEDIA.
Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Założył i kieruje Katedrą ARTETERAPII. Koordynuje działalność przedmiotu i projektu "Twórczy samorozwój". Powołał do życia Międzynarodową Letnia Akademię Umiejętności Twórczych.
Gościnnie profesor kilku zagranicznych uczelni.

Nagrody:
Doktorat Honoris Causa, 1999 Uniwersytet w Bielefeld
Ziegfeld Awards, 1999 USA (Światowy Edukator Roku 1999)
Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1996)
Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1978 i 1984)
szereg nagród i wyróżnień w wielu konkursach krajowych i zagranicznych.